Nattrikken

Tilbake

NATTRIKKEN HAR VUNNET FILMKRITIKERPRIS!

Norsk filmkritikerlag skriver følgende om grunnlaget for prisen:

« På knappe 16 minutter fortelles en helstøpt fortelling, eller egentlig to fortellinger som veves sammen. Likevel preges filmen av en ro i gjennomføringen og den gir oss tid til å reflektere over flere morsomme og overraskende hendelser. Alle fagfunksjonene er godt ivaretatt. Filmen har høy underholdningsverdi, samtidig som den forteller om utfordringene ved å være litt annerledes enn majoriteten.»

Prisvinnere 2020!

KORT OM FILMEN fra Cylinder:
Dette er en historie om mot til å ta samfunnsansvar. Den handler om å kjenne medfølelse for de som står utenfor eller blir trakassert, stå opp for urett og omsette medfølelse i handling. Trikken er et fint symbol på vår tids urbanitet. På trikken lever hverdagen i alle sine ulike former. Mennesker møtes på vei til eller fra sine ulike gjøremål.
Og noen ganger involveres vi i hverandres liv. Som når et menneske står opp for et annet.

VARM TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT TIL Å LØFTE FREM FORTELLINGEN!

Filmen har digital premiere på Kortfilmfestivalen i Grimstad 10.-14. juni, 2020.